Olgun Çelik
Ana Sayfa Ana Sayfa   Kataforez Tesisimiz   Site Haritası   Dil Seçimi
Olgun Çelik
Ana Sayfa » Olgun Çelik'ten Haberler
Güncel Haberler 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Aşağıda yazılı gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2020 Günü saat 11.00’de Keçiliköy O.S.B. Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresinde yapılacaktır. 2019 faaliyetine ilişkin faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri yukarıda belirtilen adreste ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulmaktadır. Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenen ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerinin toplantı başlamadan şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2.2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3.2019 yılı faaliyetlerine ilişkin denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

4.2019 yılı faaliyetlerine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası

6.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

7.Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

8.2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firmasının seçimi

9.Dilek ve temenniler

YÖNETİM KURULU VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum...............TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/06/2020 Günü saat 11.00’de Keçiliköy O.S.B. Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresinde yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _________’yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim-Tarih-İmza

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.


   
Ford_Q1_Logo Daimler_Category_A TSE_EN_ISO_14001 16949-9001-DAkkS.gif 45001 ISO 27001
© Tüm hakkı Olgun Çelik San. Tic. A.Ş’ye aittir. Site Kullanım Şartları KVKK Aydınlatma Metni   
Çerez Politikası    Gizlilik Politikası    KVK Politikası    Twitter Facebook